De innovatieboerderij

We werken aan het realiseren van de innovatieboerderij: een gemengde boerderij in de omgeving van Zutphen, die een katalysator is voor de landbouwtransitie.

De verschillende onderdelen versterken elkaar: groenteteelt, fruitteelt, melkvee, zuivelproductie, kippen en varkens. De boerderij is een grote kringloop, er vindt geen nutriënteninput van buitenaf plaats. De boerderij is een plek waar volop biodiversiteit aanwezig is en waar deze biodiversiteit een integraal onderdeel is van de bedrijfsvoering. De boerderij levert al haar producten direct aan haar leden in een straal van 20 kilometer van de boerderij, voor een prijs waarmee de boerderij zelfstandig kan bestaan. De leden kunnen de producten 24/7 ophalen in lokale afhaalpunten waar ze een eigen sleutel van krijgen. De afhaalpunten worden twee keer per week bevoorraad. Dit deel noemen we Burgerboerderij de Patrijs.

Daarnaast is de boerderij een katalysator voor de landbouwtransitie:

  1. Op de boerderij werken startende boeren die op een vernieuwde manier landbouw willen bedrijven. Ze werken de eerste jaren van hun professionele leven op de boerderij en ontwikkelen daarmee hun professionele identiteit. Ze wonen op de boerderij en worden als onderdeel van de community ondersteund in hun ontwikkeling. Na enkele jaren op deze boerderij gewerkt hebben worden ze geholpen elders een eigen boerderij op te starten.
  2. De boerderij wordt een innovatieboerderij. Samen met onderwijsinstellingen en wetenschapsinstituten wordt er innovatie verricht en onderzoek gedaan naar deze nieuwe vorm van landbouw.
  3. Een kenniscentrum met conferentiezaal en 10 kamers voor overnachting zorgen ervoor dat een groot aantal mensen van binnen en buiten het werkveld deze nieuwe manier van boeren kunnen ervaren. Het kenniscentrum is zo veel mogelijk biobased gebouwd, waarbij alle verschillende mogelijkheden zichtbaar zijn en met informatiebordjes beschreven zijn.